Välkommen till Senspero

Din resurs och inspiration inom systemiskt och styrkebaserat ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling.

Styrkebaserat ledarskap, förändringsledning och kommunikation.

Vi hjälper företag och organisationer att skapa en bättre framtid.
Förändringen startar nu.

Vi hjälper dig frigöra din och din organisations fulla potential.

Nöjdare medarbetare, gladare kunder, högre måluppfyllnad och bättre hållbarhet.

Välkommen till Senspero

Din resurs och inspiration inom systemiskt och styrkebaserat ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling.

Ledarskapsutveckling

Har du funderat över alla de oanade resurser som finns i din organisation som med rätt förutsättningar kan blomstra? Låt ett utvecklat ledarskap bidra till att organisationen når sin fulla potential. I arbetet som chef och ledare finns det oanade möjligheter att göra en stor skillnad. Senspero har lång och gedigen erfarenhet av ledarskapsutveckling. Genom att satsa på ledares personliga och professionella utveckling tillsammans med oss satsar ni också på alla organisationens medlemmar. Ni satsar på en hållbar och framgångsrik organisation med fokus på uppdrag och mål.

Organisationsutveckling

Förändringsledning och organisationsutveckling där allas kompetens tas tillvara framåt. Förändring som startar nu och som tack vare sin förankring också blir hållbar. Vi arbetar framgångsrikt med styrkebaserade metoder som till exempel Appreciative Inquiry, metoder och förhållningsätt som är målfokuserade, effektiva, agila, innovativa, involverande, inspirerande och engagerande med bestående effekt. Vi har stor erfarenhet från både nationella och internationella förändringsprojekt i både små och stora organisationer.

Kommunikation

En organisations förmåga att utvecklas bygger till stor del på dess förmåga att kommunicera. Att utveckla förmågan att kommunicera som ledare är många gånger avgörande i arbetet att samordna och koordinera relationer, resurser och kompetens i relation till uppsatta mål. Att medarbetare utvecklar förmågan att kommunicera både internt, med kunder och med samarbetspartners kan onekligen få organisationer att blomstra. Vi är mycket glada att möta organisationer som satsar på utvecklad kommunikation hos ledare och medarbetare för att öka medvetenhet, utveckla förmågor och en arbetsplats med hög trivsel och ansvarstagande.

Förändringen startar nu.

Change at the speed of imagination.
Peter Lang

Be the change you want to see in the world.

Mahatma Gandhi

We can’t solve problems using the same kind of thinking we used when we created them.
Albert Einstein

The difference that makes the difference that matters.
Gregory Bateson

Senspero Ledarskap och Organisationsutveckling
Varby Trädgård
614 92 SÖDERKÖPING
e-post: info@senspero.com
Telefon: 0733-569347

Din resurs och inspiration inom systemiskt och styrkebaserat ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling
.
© 2021 Senspero