Kommunikation

Senspero har lång och gedigen erfarenhet av att utbilda inom kommunikation, bemötande och samtalsteknik. Vi erbjuder såväl utbildningar för chefer och ledare som medarbetare. Våra utbildningar sker många gånger som externa erbjudanden till såväl offentliga och privata verksamheter. Till detta erbjuder vi arbetsplatsutbildningar/utveckling för att utveckla kommunikation, bemötande och arbetsklimat.

Hur vi kommunicerar och samtalar med varandra på arbetsplatser har en stor betydelse för uppdragsfokus, arbetsglädje, engagemang och motivation. Vår kommunikation påverkar vår relation till uppdraget, vår relation till varandra på arbetsplatsen, vår känsla av meningsfullhet och begriplighet. Den kommunikation som sker får oss också att känna oss mer eller mindre nöjda med det arbete vi gör, den påverkar vår tilltro till vår egen förmåga i relation till det uppdrag vi har.

Senspero Ledarskap och Organisationsutveckling
Varby Trädgård
614 92 SÖDERKÖPING
e-post: info@senspero.com
Telefon: 0733-569347

Din resurs och inspiration inom systemiskt och styrkebaserat ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling
.
© 2021 Senspero