Organisationsutveckling

En organisation består av relationer mellan människor som arbetar mot ett gemensamt mål. Grunden till en organisations utveckling som vi ser det är hur man kan skapa sammanhang där målen är tydliga och människor får möjlighet att känna sig betydelsefulla och kompetenta i arbetet mot dessa mål vilket i sin tur skapar en välmående och välfungerande organisation. I linje med detta erbjuder Senspero inspirations och utvecklingsdagar för organisationer och grupper med syfte att bidra till att skapa kreativa och trygga sammanhang där människor får möjlighet att utforska och utveckla sin kompetens.

Senspero fokuserar på att skapa kreativa sammanhang och forum där människor kan mötas och bygga förtroende. Sammanhang som skapar delaktighet, gemensamt ansvarstagande och frigör positiv energi i arbetet gentemot organisationens mål och visioner.

Det är lätt att hamna i gamla tankespår och att tänka och göra som man alltid har gjort. Det är också lätt att hamna i gamla mönster i relationer. Förändring kan skapa osäkerhet och oro och människor kan behöva orientera sig igen för att de ska känna sig trygga i sin roll och på vilket sätt de har en betydelse för organisationen inför framtiden. Många gånger fungerar organisationer väldigt bra men kan ha glädje av att utforska nya perspektiv, få bättre fokus på uppdraget eller tillgång till mer kreativitet och ny energi.

Vi är övertygade om att det finns massor av kompetens och resurser i alla företag och organisationer. Genom att skapa särskilda sammanhang kan man utforska och utveckla människor och gruppers kompetens och göra den mer synlig och användbar.

Med ett styrkebaserat förhållningssätt och metoder fokuserar vi på det som fungerar. Vi är övertygade om att om människor får möjlighet att känna sig betydelsefulla och kompetenta så skapas också bättre förutsättningar för samarbete, trivsel och framgång.

Vi vill skapa sammanhang där människor är stolta över sig själva, det de gör och det sammanhang de tillhör. Vi vill också bidra till att skapa sammanhang som ger nya perspektiv, skapar en känsla av mening, ger energi, skapar engagemang och ansvartagande.

I stället för att fokusera på problemet ser vi bakom detta, vi ger uppmärksamhet till vad människor värderar i sitt arbete och utforskar vägar att omformulera konflikter, frustrationer och negativa historier på ett sätt så att de hedrar människors bidrag.

Vi arbetar med att skapa trygga och kreativa sammanhang för utveckling, sammanhang där människor kan känna sig betydelsefulla och att de har något att bidra med till helheten. Sammanhang som bidrar till meningsfullhet, tillfredställelse och framgång i arbetet.

Kontakta oss för vidare information.

Senspero Ledarskap och Organisationsutveckling
Varby Trädgård
614 92 SÖDERKÖPING
e-post: info@senspero.com
Telefon: 0733-569347

Din resurs och inspiration inom systemiskt och styrkebaserat ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling
.
© 2021 Senspero