Ledarskapsutveckling

Ta tillvara på ledares förmågor och potential. Genom att utveckla ledarskap på ett sätt som tar hänsyn till att den personliga och professionella utvecklingen går hand i hand så ökar hållbarhet, professionalitet och arbetsglädje hos ledare. En ledare som trivs i sitt arbete med att i sin tur skapa förutsättningar för andra att göra ett bra arbete kommer att få en möjlighet att känna stolthet via en sam-skapad framgång (medveten särskrivning). Genom att utveckla sin förmåga att som chef och ledare interagera, kommunicera, samordna och koordinera relationer och kompetens, ges oanade möjligheter att bidra till en välmående och framgångsrik organisation. I ett personligt ledarskap anpassas ledarskapet till det sammanhang där ledaren arbetar. Ledare får en unik möjlighet att utveckla sin förmåga att leda och skapa förutsättningar för att sam-skapa organisationen tillsammans med alla dess medlemmar.

Att sam-skapa utmanar iden om samarbete. Att sam-skapa innebär att optimalt ta tillvara på de resurser, kompetens, goda intentioner, drivkrafter, motivation och potential som finns i organisationen. Det handlar om att utveckla sin kreativa förmåga att se utanför sin egen box och att upptäcka det som finns bakom taget-för-givna strukturer och tillsynes fasta roller. Att arbeta som ledare erbjuder en unik position. Det är inte alltid lätt men det finns många möjligheter att utforska och varje dag erbjuder nya lärotillfällen och möjlighet att växa som människa i mötet med andra.

Som chef och ledare och för hela organisationens skull är det viktigt att chefer och ledare tar sig tid till eftertanke och satsar på sin egen utveckling. Att utforska sina egna drivkrafter, kompetens och potential men också att få inspiration och idéer till kreativa och praktiska metoder att använda i ledarskapet. Med nya perspektiv kommer chefer och ledare att upptäcka nya möjligheter och öka handlingsutrymme.

Senspero fokuserar på att utforska och utveckla ledares förmågor och resurser. Vi fokuserar på det som är bra för att utifrån detta bygga vidare på önskad utveckling. Som ledare är det också viktigt att ge sig själv tid till att fundera på hur man skapar motivation och trivsel både för sig själv och för andra. Genom ett uppskattande utforskande, kreativa och praktiska metoder stöttar vi ledare att utforska och uttrycka de värderingar man i har i grunden i sitt arbete, det som skapar mening.

Vi stöttar också ledare att hantera konflikter och i att utveckla sin egen kreativa förmåga att hantera olika situationer och att leda utveckling. Ibland kan man som ledare bli fast i sitt gamla sätt att tänka eller att se på saker. Nya perspektiv kan hjälpa oss att se utanför våra boxar. Support från utsidan kan också hjälpa oss att se de resurser vi har och att hitta vägar att använda dem. Att utveckla kommunikation som ledare är en mycket viktig del i ledarskapet. Hur jag kommunicerar med andra är avgörande i arbetet. Genom samarbete med oss får ledare utveckla sin förmåga till en tydlig kommunikation men också sin förmåga att leda genom samtal. Samtalsteknik, frågeteknik och förändringskommunikation är en viktig del i ledarskapets möjligheter.

Hur vi kommunicerar i organisationer är också en viktig del i att bygga organisationskulturer. De berättelser vi berättar om vad vi är stolta över och hur vi vill att det ska se ut i framtiden skapar arbetsglädje och energi. Att som ledare börja med att utforska sina egna goda berättelser och sin egen framtidsvision är en viktig del för att sedan kunna bygga vidare på denna kultur i organisationen. Om man som ledare har möjligheten att reflektera över sitt ledarskap och vad som är viktigt i ens arbete frigörs positiv energi och hopp om att det faktiskt finns en hel del att göra även i situationer som kan upplevas svåra. Det är underbart att upptäcka nya sidor hos sig själv och att uppleva att man kan utvecklas och få nya perspektiv, perspektiv som också ökar kreativiteten i arbetet.

Hör av dig om ni är intresserade av en extern eller internutbildning, coachning för chefer individuellt eller i grupp.

Senspero Ledarskap och Organisationsutveckling
Varby Trädgård
614 92 SÖDERKÖPING
e-post: info@senspero.com
Telefon: 0733-569347

Din resurs och inspiration inom systemiskt och styrkebaserat ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling
.
© 2021 Senspero